Articles

Terma Dan Syarat

Tidak Perlu Bayar Yuran Pendaftaran
Kolej kami tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk pendaftaran seperti dikenakan oleh kolej-kolej lain.

Tidak Perlu Bayar Yuran Pengajian
- Kolej kami akan menanggung yuran untuk pengajian ketika pelajar sedang mengikuti pengajian walaupun pinjaman pelajaran pelajar masih belum diluluskan oleh penaja pinjaman pelajaran.
- Yuran Pengajian hanya akan ditolak daripada pinjaman pelajaran yang diperolehi oleh pelajar.olej kami tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk pendaftaran seperti dikenakan oleh kolej-kolej lain.

Tidak Perlu Bayar Yuran Penginapan
Kolej kami akan menanggung yuran untuk penginapan sebaik pelajar mula menginap di penginapan masing-masing.
Yuran Penginapan hanya akan ditolak setelah wang pinjaman pelajaran diluluskan

Tiada Bayaran Bulanan
Pihak kolej tidak akan mengenakan apa-apa bayaran bulanan kepada pelajar.

Tiada Kos Tersembunyi
Pelajar tidak akan dikenakan apa-apa kos tambahan sepanjang belajar di kolej.

Kenalkan kawan dan anda layak mendapat RM 500.00 untuk setiap pelajar yang mendaftar.
- Pihak kolej akan memberikan imbuhan RM 500, untuk setiap pelajar yang diperkenalkan. Pembayaran akan dibuat, setelah pelajar yang diperkenalkan mendaftar dan telah selesai membuat pembayaran semester kedua.
- Imbuhan ini akan terbatal sekiranya maklumat pelajar yg diperkenalkan telah sedia ada di dalam data KTAC

Calonkan Sepuluh (10) Nama Pelajar Lepasan SPM 2012 dan Dapat RM 5
- Hanya sepuluh (10) Nama Pelajar Lepasan SPM 2012 yang lengkap akan dibayar RM 5
- RM 5 akan diberikan jika sepuluh nama pelajar lepasan SPM 2012 yang dicalonkan tidak bertindih dengan senarai nama data pelajar kolej yang sedia ada.
- Agen nama pelajar perlu menghubungi kaunselor pelajar kolej untuk menuntut bayaran.
- Bayaran RM 5 akan dibuat secara tunai
- Pembayaran untuk setiap RM 5 akan dibuat dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pendaftaran data dibuat.

Elaun Sara Hidup RM6,000
- Elaun Sara Hidup RM6,000 - adalah untuk Pelajar Program Pengajian Sepenuh Masa telah mengisi permohonan pinjaman PTPTN secara online.
- Elaun Sara Hidup RM6,000 - adalah untuk pelajar yang berstatus 'Aktif' dalam senarai status pelajar Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics.
- Elaun Sara Hidup RM6,000 – adalah lebihan daripada pinjaman PTPTN setelah ditolak Yuran Pengajian RM18,000 dan sebarang kos pengajian kolej yang dikenakan ke atas pelajar.
- Elaun Sara Hidup RM6,000 – adalah untuk pelajar yang tidak menginap di Penginapan yang disediakan oleh pihak kolej.
- Elaun Sara Hidup RM6,000 – adalah untuk pelajar yang mencapai CGPA dan GPA tidak kurang 2.00 bagi setiap semester pengajian.
- Pembayaran Elaun Sara Hidup RM6,000 akan dibuat dalam tempoh tiga (3) tahun pengajian pada anggaran kadar RM1000 setiap semester

Rebat Tunai RM 200

- RM 200 Tunai- adalah untuk pelajar mendaftar di Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics mulai September 2013 - 31 December 2013 sahaja.
- RM 200 Tunai- adalah untuk Pelajar Program Pengajian Sepenuh Masa telah mengisi permohonan pinjaman PTPTN secara online.
- RM 200 Tunai- adalah untuk pelajar yang berstatus 'Aktif' dalam senarai status pelajar Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics.
- RM 200 Tunai- akan diberikan : 4 Kali pembayaran (RM 50 x 4).
- RM 200 Tunai- akan diberikan kepada pelajar mempunyai rekod akademik dan disiplin yang baik.
- Sekiranya pelajar menarik diri dari meneruskan sesi pengajian di Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics, keseluruhan jumlah tunai yang diterima perlu dibayar balik oleh pelajar atau penjaga.

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.