​PENGERUSI KTAC

Tan Sri Dato 'Haji Alimuddin sebelum ini memegang jawatan dihormati Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan di Kementerian Malaysia Pelajaran.

Beliau telah berkhidmat untuk negara selama 34 tahun dalam bidang pendidikan yang sektor dan telah kami pembawa bendera seperti yang kita meneruskan Visi kami.

 

PENGARAH URUSAN

Tn Hj Mohamed Ebrahim adalah pengasas Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics pada tahun 1998. Sebelum beliau menceburi bidang pendidikan, belia berpengalaman dalam pelbagai industri perniagaan termasuk perdagangan, hartanah, restoran dan lain-lain. 

Beliau telah menceburi bidang industri pendidikan tinggi sebagai satu bentuk untuk menyumbang balik kepada negara dan masyarakat. Pengurusan beliau telah berjaya menubuhkan operasi yang mampan serta kos efektif dan membolehkan seramai 35,000 pelajar dari seluruh negara untuk menyambung pendidikan ke menara gading tinggi.Cetak