​PENGERUSI KTAC

Tan Sri Dato 'Haji Alimuddin sebelum ini memegang jawatan dihormati Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan di Kementerian Malaysia Pelajaran.

Beliau telah berkhidmat untuk negara selama 34 tahun dalam bidang pendidikan yang sektor dan telah kami pembawa bendera seperti yang kita meneruskan Visi kami.

​KETUA EKSEKUTIF KTAC

Prof. Dr. Abdul Majid telah berkhidmat di universiti awam selama 29 tahun. Dia menerima pingat perak semasa Pameran Inovasi Malaysia Research pada tahun 2008 dan dilantik oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk mempengerusikan bersama jawatankuasa peringkat menteri pada penyelidikan penyalahgunaan dadah sejak 2004.

Beliau membawa satu set pengalaman yang luas ke KTAC untuk mengekalkan dan seterusnya menambah nilai kepada graduan kami.

 

PENGARAH URUSAN

Tn Hj Mohamed Ebrahim adalah pengasas Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics pada tahun 1998. Sebelum beliau menceburi bidang pendidikan, belia berpengalaman dalam pelbagai industri perniagaan termasuk perdagangan, hartanah, restoran dan lain-lain. 

Beliau telah menceburi bidang industri pendidikan tinggi sebagai satu bentuk untuk menyumbang balik kepada negara dan masyarakat. Pengurusan beliau telah berjaya menubuhkan operasi yang mampan serta kos efektif dan membolehkan seramai 35,000 pelajar dari seluruh negara untuk menyambung pendidikan ke menara gading tinggi.Cetak