Diploma Syariah
KPT/JPS[R/221/4/0044]06/17
Tentang Kursus Ini
Bahasa Pengantar
Bahasa Malaysia
Kelayakan Minima
Lulus SPM & 3 Kepujian Dalam Mana - Mana Matapelajaran
Tempoh Pengajian
2 Tahun (Tempoh Pengajian) & 6 Bulan (Latihan Industri)
Mengenai Program

Kursus ini berhasrat melahirkan lulusan yang dapat mempraktikkan ilmu syariah dalam kehidupan bernegara secara menyeluruh. Kursus ini dibentuk agar berupaya memberi pelajar pendedahan sebenar dalam bidang perundangan dan pentadbiran Islam di Malaysia. Hasilnya pelajar mempunyai kefahaman kukuh tentang hukum-hukum syariah

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Program in amat sesuia untuk pelajar yang ingin menceburi kepada kejaya perundangan islam.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadana Tabung Pendidikan Tinggi Nasional & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Subjek Ditawarkan:

 • Bahasa Arab 3
 • Tafsir Al-Quran
 • English Proficiency for Academic Purposes
 • Fiqh Al-Munakahat
 • Tilawah 1
 • Aplikasi Komputer
 • Fiqh Muqarin
 • Bahasa Arab 1
 • Al-Fiqh Al-Islami
 • Fiqh Sirah
 • Bahasa Arab 2
 • Ulum Al-Quran
 • Al-Madkhal Fil Ilm Dakwah
 • Al-Aqidah Al-Islamiah
 • Usul Fiqh
 • Bahasa Arab 4
 • Tarikh Tasyri’ Al-Islami
 • Ekonomi Islam
 • Bahasa Arab 5
 • Al-Qawa’id Al-Fiqqiah
 • Al-Hadith Wal Ulumuhu
 • Tilawah 2
 • Pentabdiran dan Pengurusan Islam
 • Pengantar Perundangan Islam di Malaysia
 • Fiqh Muamalat
 • Fiqh Al-Mirath
 • Fiqh Jinayah
 • Penolong Pegawai Syariah
 • Imam atau Bilal Masjid
 • Pegawai Hal Ehwal Islam Negeri
 • Penolong Peguam Syarie
 • Guru Agama