Dip. Pengurusan Sumber Manusia
KPT/JPS[R/345/4/0388]01/19
Tentang Kursus Ini
Bahasa Pengantar
Bahasa Malaysia
Kelayakan Minima
Lulus SPM & 3 Kepujian Dalam Mana - Mana Matapelajaran
Tempoh Pengajian
2 Tahun (Tempoh Pengajian) & 6 Bulan (Latihan Industri)
Mengenai Program

Pengurusan Sumber Manusia merupakan suatu aktiviti dalam sesebuah organisasi sama ada yang berorientasikan perniagaan atau perkhidmatan, besar ataupun kecil, Organisasi tidak wujud tanpa manusia. Kursus ini direkabentuk bagi mengembangkan kemahiran praktikal untuk memastikan pelajar mempunyai pemahaman tentang teori dan amalan pengurusan sumber manusia moden. Kaedah pembelajaran menjadi lebih baik kerana kursus ini turut menyediakan gambaran menyeluruh teori utama pengurusan sumber manusia dalam membekalkan konsep dan amalan asas perlaksanaan bidang. Kursus ini bersesuaian bagi pelajar yang ingin melibatkan diri dalam kerjaya sebagai eksekutif sumber manusia.

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Pelajar yang suka berinteraksi dengan orang amat sesuai untuk bidang ini kerana ia akan menceburi alam organisasi dengan bertanggungjawab mengambil, pemeriksaan, menemuramah orang, merancang dan mengarah keadaan kakitanga di dalam sesuat organisasi.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional  & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

 

Subjek Ditawarkan:

 • English Profiency for Excutives 1
 • Business Mathematics
 • Business Communication
 • Interpersonal Communication
 • Office Software Applications
 • English Proficiency for Executives 2
 • Principles of Management
 • Principle of Accounting  
 • Principle of Financial Management
 • Human Resource Management
 • Organisational Behavior
 • Fundamental of Human Resource Information System
 • Malaysian Industrial Relations:Law & Practice
 • Negotiation Skills
 • Performance & Appraisal
 • Training & Development
 • Professional Personality Development
 • Business Law
 • Occupational Safety & Health Management
 • Recruitment & Selection
 • Career Development
 • International Human Resource Management
 • Company Law
 • Compensation Management
 • Critical Thinking
 • Penolong Eksekutif Pengurusan Sumber Manusia
 • Penolong Eksekutif LatihanPembangunan
 • Penolong Eksekutif Keselamatan dan Kesihatan dalam Pekerjaan,
 • Penolong Eksekutif Hubungan Industri,
 • Eksekutif Perhubungan Awam,
 • Penolong Eksekutif Pentadbiran
 • Penolong Eksekutif Ganjaran dan Pampasan.